Nextor
Lokaler & Affärsöverlåtelser
Nextor är ett av Stockholms ledande företag inom förmedling av kommersiella butik- kontorslokaler och verksamheter. Varje år genomför vi ett hundratal framgångsrika förmedlingar. Förmedlingarna ger oss kunskap och kompetens kring vad som ger den mest aktuella bilden av marknaden. Nextor är ett företag som verkar på en internationell marknad. Kontakta gärna våra fastighetskonsulter för mer information.
204 annonser
120  av totalt 204 annonser
Föregående sida