Gå direkt till innehållet
Det här är vår betasajt! Här kan du se nya Blocket växa fram.Ta mig till vanliga Blocket
Inlagd: i torsdags 02:23
Kista, Hässelby, Vällingby, Spånga - Visa på karta (hitta.se)
Studentlitteratur/böcker säljes
Beskrivning
Den svenska politiken: struktur, processer och resultat. Bäck m.fl (2011) 100kr
Arbetslivet. Berglund & Schedin (red.) (2009) 100 kr
Arbetsgruppen den professionella gruppens psykologi. Granér (1991) 150kr
Det pedagogiska samspelet. Björklid & Fischbein (2012) 50kr
Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. Goffman (2009) 50kr
Det sociala landskapet: en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. Ahrne, m.fl (2012) 100 kr
Metoder i kommunikationsvetenskap. Ekström & Larsson (red.) (2010) 150kr
Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Johannessen & Tufte (2003) 200kr
Att bana vägen mot framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. Lundahl (red.) (2010) 200kr
Existensens psykologi: en introduktion. Jacobsen (2000) 250kr
Så jobbar Sverige: kartbilder av det moderna näringslivet i Sverige. Blomgren (2007) 350kr
Att bygga lösningar - En lösningsfokuserad samtalsmodell. Berg & De Jong (2011) 250kr
Livet måste ha mening: erfarenheter från koncentrationslägren; logoterapins grundbegrepp. Frankl (2006) 150kr
Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden. Dahlstedt m.fl. (2007) 100kr
En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel (2012) 150kr
Skola i samverkan. Miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan. Dahlstedt & Hertzberg (2011) Gleerups 150kr
Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder. Holme & Solvang (1997) 200kr
Handbok i lärande. Hur du lär ut för att andra ska lära in. Bolstad (2011) 150kr
Om genus. Connell (2012) Daidalos 100kr
Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Lundgren m.fl (2012)300kr
Vuxenpedagogik - att iscensätta vuxnas lärande. Hård (2007) 100kr
Vetenskaplig metod. Ejvegård (2009) 150kr
Datorkunskap DAA 1201 för Open Office 3.1. Friberg Docendo. 200kr
Säljes av
maru

Teckna ett köpekontrakt

Säkrare affär med ett kontrakt som styr detaljerna.
Handla tryggt
Betala aldrig i förskott och skicka aldrig varan innan du fått betalt