Gå direkt till innehållet
1 av 21
Inlagd: 2 okt 00:00
Norra Kungsvägen 9, Tidaholm
5 000 000 kr
Fakta
Beskrivning
I stadens absoluta centrum ligger denna klassiska f d Tingshusbyggnad från 1904 och uppförd i 3 plan jämte källare och tillbyggd 1973 med en del i 1 plan och då omvanlades byggnaden till polishus och användes som sådant fram till 2013. Ny detaljplan medger nu att byggnaden kan nyttjas för bostadsändamål. Uthyrbar yta ca 1 363 m². Fem garage. Fjärrvärme m m. Byggnaden står helt till köpares förfogande. Tomttyp Asfalterad innergård med en bredare inkörsport från Norra Kungsvägen. Innergården är även infart till ett trebilsgarage med förrådsdel. Från Rådhusgatan finns en asfalterad infart till ett dubbelgarage samt en mindre grönyta ävensom en separat handikappanpassad bakgårsentré till huvudbyggnaden. Läge Centrumläge i Tidaholm och med promenadavstånd till all service. Byggnaden är ursprungligen (byggår 1904) uppförd som tingshus. Arkitekt Frans Adolf Wahlström. Om- och tillbyggd dels 1960, dels 1973 då byggnaden förändrades invändigt och blev polishus fram till 2013. Byggnaden omfattar 3 plan jämte källare och med en tillbyggd del i 1 plan. Huvudbyggnaden är uppförd på naturstensgrund, tegelstomme, bjälklag i betong och trä. Tegelfasader med kopplade 2-glasfönster. Några 3-glasfönster (Norra Tornet). Tegeltak kompletterade med kopparplåt på takkupolerna, hängrännor och stuprör. Kommunalt VA. Fjärrvärme från 2002. Mekanisk till/frånluftsventilation. Ny OVK-besiktning erfordras. Invändiga ytor Uthyrbar yta uppskattas till ca 1 363 m²  (enl tax.info) Bostadsyta   209 m² (obs! ej färdiginredda) Lokalyta     1 154 m² Entréplanet: inrymmer entréhall (2 entréer), ett större trapphus, ett antal kontorsrum, personalutrymmen, tingssalen, olika våtutrymmen samt förråd. Plan 1,5: Uthyrbar yta ca 55 m² inrymmande kontor, ett sovrum, wc och förråd (inga fönster). Plan 2: Flera kontorsrum, pentry, f d laboratorium, mörkrum, valv, förråd samt två toaletter. Plan 3: Två lägenheter (2 r o k) med påbörjad renovering. En lägenhet med spiraltrappa till ett tornrum och den andra lägenheten med en vindslucka till ett tornrum. Lägenheterna har vardera en boyta om ca 100 m². Källarplan: med pannrum, arkiv/skyddsrum, förråd, ett wc m m. Tillbyggnad: i markplan med entré från innergården . Omklädningsrum, toaletter, duschrum, bastu, hobbyrum, vapenförråd m m. Dessutom finns där tre bilplatser. I tillbyggnaden finns även ett dubbelgarage med infart från Rådhusgatan. Övrigt Förutom ovan angivna utrymmen finns även skyddsrum (ej i bruk), vapenförråd, tidigare häktningsceller samt en biltvättavdelning med spolplatta och slamavskiljare. Hyror Fastigheten är f n helt outhyrd och står därmed helt till köpares förfogande. Driftskostnader Taxebundna driftskostnader: Värme                 53 119:-- El                        14 927:-- VA/sophämt      14 277:-- Försäkring         16 140:-- F-skatt/avgift    17 200:-- Summa             115 663:--
Handla tryggt
Betala aldrig i förskott och skicka aldrig varan innan du fått betalt