Gå direkt till innehållet
1 av 27
Inlagd: 22 aug 10:18
Dommevägen 266-0, Trelleborg
1 895 000 kr

Fakta

Bostadstyp
Gård
Beskrivning
Fastigheten Ugglarp 3:10, benämd "Gillesgruvan" sedan minst 1840-talet, är en hänförande vacker lantbruksfastighet på 4,2 ha med lätt böljande äng/betesmark, perfekt platt åkermark, skogsbeklädda sluttningar och delvis täckdikad liten bäck rinnande genom fastigheten. Markerna har hela 4 tillfarter från de statliga vägarna Dommevägen och Lieholmsvägen. "Gillesgruvan" är beläggen endast 23 km från centrala Malmö och bara 5 km från Svedala, med affärer , skolor, etc. Det finns flera tillfartsvägar till Malmö att välja på- antingen snabbast E65, eller lugna landsvägar via Roslätt och Sjödiken. Nuvarande ägare erhöll positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus år 2013 (se bifogat beslut), på den plats där gården ”Gillesstugan” stod förut. Fastigheten har ej vatten eller avlopp, men utbyggnad av det kommunala Va-nätet längst Lieholmsvägen vid denna fastighet är planerat till närmaste framtiden – se Trelleborgs kommuns hemsida. Likaså ligger utbyggnad av bredbandsnät i den nära framtiden. På fastigheten växer flera körsbärsträd i brynet intill betesmarken, ett mycket vackert träd med sin vita blomsterprakt. Vid stugan har ägaren planterat ett valnötsträd som nu är 7 år gammalt och ca 2,5 meter högt. I det norra skogsbrynet är fastigheten bebyggd med mindre fritidsstuga i trä. Den är byggd på 1960-talet och klassas som ekonomibyggnad. Stugan är ca 31 kvm, har ej el, vatten eller avlopp. Tidigare har vatten och el dragits med kabel från grannfastigheten 3:30, därav är stugan utrustad med vask, kran, köksskåp i ett av de tre utrymmena. Hela fastigheten har varit fullt ekologisk och obesprutad de senaste 8 åren. Ägaren har undersökt möjligheten att få miljöstöd från Jordbruksverket och har år 2013 fått tillerkänt att ängen/betesmarken har ”särskilda värden” pga. förekomst av flora som gökblomster, prästkrage, röllika, svartkämpar, ängshavre, gulmåra, Johannesört, renfana, åkervinda och teveronika. De 1,17 ha äng/betesmark gav år 2013 rätt till 10 900 kr i årligt stöd för lieslåtter och restaurering. Även åkermarken kan man söka miljöstöd för. Fastigheten är välsignad med ett rikt djurliv. Skogen är en del av ett längre skoggstråk som hyser även större hjortdjur – genom fastigheten vandrar dagligen både dovhjortar och rådjur. En vacker stig finns som är endast upptrampad av dessa vackra djur, deras favoritpassage mellan ängen nere och åkern högre upp; ägaren hjälper till genom att regelbundet klippa av slån på sidorna av stigen. Här bor även räven. Fasaner finns och hörs över hela fastigheten. Över markerna ryttlar ofta glador och ormvråkar på jakt efter möss. I skogsbrynen sjunger många arter småfåglar och här flyger vackra fjärilar – det finns till och med den sällsynta sälgskimmerfjärilen eftersom det finns flera sälgträd på fastigheten. Det finns även öppet vatten på fastigheten (den bit som inte är täckdikad) ger mindre förekomst av grodor och salamandrar i den delen av fastigheten. Fastigheten ligger 23 km från centrala Malmö och 5 km från Svedala, som är en större ort med affärer, tåg till Malmö och Ystad, grund- och gymnasieskola etc. År 2013 beslutade Trelleborgs kommun samhällsbyggnadsnämd om positivt förhandsbesked för nybygge av enbostadshus på fastigheten, på den plats där den gamla fyrlängade gården Gillesgruvan fanns upp till början av 1900-talet.
Säljes av
Bjurfors Malmö Öster
Lidija Jakob
Bjurfors Malmö Öster
Besök vår butikssidawww.bjurfors.se/malmooster
Dags att flytta? Kolla vad din bostad är värd
Vi hjälper dig få din nuvarande bostad värderad av en mäklare.