Gå direkt till innehållet
1 av 1
Inlagd: 22 aug 11:35
Skogsfastighet
Fakta
Area
97000
Beskrivning
På uppdrag av ägaren infordras anbud på fastigheterna Kalix Övermorjärv 2:12 och 2:20 enligt följande alternativ: 1. Anbud omfattande båda fastigheterna. 2. Anbud omfattande båda fastigheterna m u a gårdsområdet med därå befintliga byggnader. 3. Anbud på respektive fastighet, var för sig. 4. Anbud på enbart gårdsområdet med byggnader. 5. Anbud på fastigheten Övermorjärv 2:12 m u a gårdsområdet med befintliga byggnader. Fastigheterna består av ca 97 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 7900 m3. Gårdsområdet har en bostadsbyggnad, en gammal ladugård, sommarstuga, maskinhall och förrådsbyggnad, se bifogad kartskiss. För uppgifter om byggnaderna och visning av dem hänvisas till Anders Andersson, tel 070-387 74 43. Aktuell skogsbruksplan kan rekvireras från Redovisningsbyrån REKO per telefon eller mail, reko.kalix@telia.com. Skriftliga anbud emotses senast 30 september 2019 till Redovisningsbyrån REKO HB, Centralgatan 11, 952 34 Kalix. Säljaren förbehåller sig rätt att fritt godta eller förkasta inkomna anbud.
Säljes av
Redovisningsbyrån REKO
Handla tryggt
Betala aldrig i förskott och skicka aldrig varan innan du fått betalt