Gå direkt till innehållet
1 av 1
Inlagd: 22 aug 20:46
Studentlitteratur till förskollärarprogrammet
100 kr
Beskrivning
Utomhuspedagogik som kunskapskälla ISBN: 978-91-44-04559-7 200 kr Barn och naturvetenskap ISBN: 978-91-47-11407-8 270 kr Friluftslivets pedagogik ISBN: 978-91-47-10003-3 270 kr Fysik för nyfikna ISBN: 978-91-88173-64-5 130 kr Att bli förskollärare ISBN: 978-91-47-09962-7 250 kr Leka för att lära ISBN: 978-91-44-05151-2 250 kr Vygotskij och de små yngre barnens lärande ISBN: 978-91-44-05784-2 230 kr Lekens flertydighet, Om barns lek i en institutionaliserad barndom ISBN: 978-91-47-10013-2 200 kr Toddlarkultur, Om ett - och tvååringars sociala umgänge i förskolan ISBN: 978-91-44-04020-2 150 kr Anknytning i förskolan, Vikten av trygghet för lek och lärande ISBN: 978-91-27-13312-9 280 kr Den moderna barndomen och barns vardagsliv ISBN: 978-91-7331-067-3 130 kr Musikskap i förskolan ISBN: 978-91-47-12198-4 180 kr Lärarens handbok ISBN: 978-91-44-11842-0 150 kr Juridik för pedagoger ISBN: 978-91-44-07455-9 100 kr Böckerna har använts med försiktighet och saknar helt understrykningar och anteckningar. Böckerna finns i Sandviken.
Säljes av
Marah

Teckna ett köpekontrakt

Säkrare affär med ett kontrakt som styr detaljerna.
Handla tryggt
Betala aldrig i förskott och skicka aldrig varan innan du fått betalt